Starkt bokslut för Mora kommun 2013

dmedia

roland

Rpv Transport – Din transportör av virke och biobränsle.           www.rpv.nu

 

Mora kommuns preliminära bokslut 2013 redovisar ett överskott på 33 miljoner kronor, att jämföra med 22 miljoner 2012. 

 

Av de 33 miljonerna är 6 miljoner kronor öronmärkta till pensioner enligt plan. Och det positiva resultatet ger kommunen handlingsfrihet att avsätta ytterligare 12 miljoner till pensioner. Detta mot bakgrund av att kommande års prognostiserade resultat ger begränsade möjligheter för avsättningar enligt plan.

 

– Tack vare alla engagerade medarbetares åtgärder för att bromsa kostnadsökningar och finna effektiviseringsåtgärder inför det kommande året blev nämndernas resultat bättre. Men det innebär inte att vi nöjer oss med det – vi fortsätter och arbetar konsekvent med fokus på ständiga förbättringar, säger kommunstyrelsens ordförande Bengt-Åke Rehn (S).

 

Att bokslutet 2013 redovisar ett större positivt resultat än budget beror på engångseffekter. Än en gång har kommunen erhållit återbetalning från AFA Försäkring. Beloppet var cirka 18 miljoner kronor och omfattar i försäkringspremier inbetalade åren 2005 och 2006.

 

Under stora delar av 2013 pekade nämndernas samlade resultat på ett underskott och fortfarande i början av fjärde kvartalet såg nämndernas prognostiserade resultat dystra ut. Under året vidtogs därför åtgärder i planeringen för att hantera underskott i verksamheten och begränsa effekterna för kommande år.

 

– I sin helhet har alltså verksamheterna gått ihop men inte mer än plus/minus noll, säger Bengt-Åke Rehn.

 

För mer information, kontakta:
Bengt-Åke Rehn (S), kommunstyrelsens ordförande, 0250-261 26, bengt-ake.rehn@mora.se
Lena Fagerlund, 
ekonomichef Mora kommun, 0250-261 xxlena.fagerlund@mora.se

 

Mora kommun – med 20 000 invånare är centrum i en dynamisk region i norra Dalarna. Här finns några av landets mest välbesökta turistområden och ett brett spektra av upplevelser. Med goda transporter och rika möjligheter till aktiviteter har Mora mycket att erbjuda för de allra flesta. Välkommen!

 

Med vänlig hälsning,

 

Viveka Leksell

Kommunikationschef

Mora kommun

 

0250-261 02

www.mora.se

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*