Mora kommun effektiviserar fastighetsförvaltningen

roland

Rpv Transport – Din transportör av virke och biobränsle.           www.rpv.nu

 

Pressmeddelande 2014-03-06

Nu genomför Mora kommun den i höstas avbrutna upphandlingen av fastighetsförvaltning och drift, skötsel av gator och parker samt lokalvård.

– Den politiska referensgruppen rekommenderar Tekniska nämnden att godkänna upphandlingsföreskrifterna, säger referensgruppens ordförande Bengt-Åke Rehn (S).

Under 2013 genomfördes en utredning för att skapa förutsättningar för Morastrand att bygga nya bostäder i kommunen. Utredningen visade att förutsättningar för effektiviseringar – både hos bolaget och kommunen – skulle kunna skapas genom att konkurrensutsätta Morastrands hittillsvarande uppdrag. Resultatet skulle bli minskade kostnader för både kommuninvånare och Morastrands hyresgäster.

Kommunfullmäktige beslutade redan den 30 september 2013 att konkurrensutsätta skötseln av kommunens verksamhetslokaler genom att utlysa dessa tjänster i en offentlig upphandling. Nu har den politiska referensgruppen – bestående av presidierna i Mora kommun, Tekniska nämnden och Morastrand – enats om rekommendationer för upphandlingen.

– Efter redovisning av upphandlingschefen och fastighetschefen rekommenderar vi Tekniska nämnden att godkänna upphandlingsföreskrifterna och de särskilda föreskrifterna för entreprenad avseende fastighetsskötsel, verksamhetsstödjande tjänster och administrativa tjänster i Mora kommun, inklusive kriterier för utvärdering av anbud, säger Bengt-Åke Rehn.

För att trygga anställningarna för berörd personal inom Morastrand ingår det att en ny entreprenör ska erbjuda personalen anställning. Den politiska referensgruppen ställer sig bakom föreslagna former för erbjudandet om övergång till ny entreprenör, så kallad verksamhetsövergång.

För mer information, kontakta:

Bengt-Åke Rehn (S), kommunstyrelsens ordförande, 0250-261 26, bengt-ake.rehn@mora.se

Peter Karlsson, kommundirektör, 0250-261 03, peter.karlsson@mora.se

Mora kommun med 20 000 invånare är centrum i en dynamisk region i norra Dalarna. Här finns några av landets mest välbesökta turistområden och ett brett spektrum av upplevelser liksom ett växande näringsliv. Med goda transporter och rika möjligheter till aktiviteter har Mora mycket att erbjuda för de allra flesta. Välkommen!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*