Annonsering

dmedia

 

Bannerannonsering på www.moratv.se

annonsplatser
Priser och placeringar:

Reklamplats nr.1 (1.1+1.2) Bredd 700-1200 px
800 kronor per månad
Reklamplats nr.1.1 eller 1.2 Bredd 300-600 px
600 kronor per månad
Reklamplats nr.2.1 och 2.2. Bredd 200-500 px
500 – 700 kronor per månad
Reklamplats nr.3 Bredd 200-700 px
700 kronor per månad
Reklamplats nr. 4 Bredd 100-300 px, Höjd 100-700 px
450 kronor per månad
Reklamplats nr.5 Bredd 50-700 px
300 kronor per månad
Reklamplats nr.6.1 eller 6.2. Bredd 300-600 px
500 – 700 kronor per månad
Reklamplats nr.7 (7.1+7.2) Bredd 700-1200 px
750 kronor per månad
Reklamplats nr.7.1 eller 7.2 Bredd 300-600 px
300 kronor per månad

 

Slumpvis bannervisning på alla planer.
Randomisering ca. 1/2 – 1/4.

Materialspecifikation
Vi hanterar alla vanligen förekommande material som t ex JPG, GIF, HTML.

Alla annonser måste hålla sig till våra storleksbegränsningar och levereras i tid.
Leverenstid
• Enkla Jpg, Gif, HTML-annonser kan levereras 3 arbetsdagar innan kampanjstart.
• Mer komplext material måste komma in senast 5 arbetsdagar innan kampanjstart.
Annonsmaterialet ska levereras tillsammans med följande information:
• För vilken annonsör materialet gäller.
• Startdatum för kampanjen.
• Länkadress för respektive annons.
• Kontaktperson vid eventuella frågor om annonsmaterial.

Om du inte redan har själva annonsmaterialet så kan vi hjälpa dig att skapa banners.
Allt material ska skickas till slavik@moratv.se eller info@moratv.se

Frågor om material kan ställas HÄR